Chwilio
Nodwch o leiaf 3 chymeriad.
welsh-story-test

Smyglwyr yn Salthouse?

Mae chwedl leol sy’n awgrymu John Lucas yn smyglwr a môr-ladron, a oedd yn defnyddio Salthouse a gerllaw Culver Hole i storio contraband (nwyddau anghyfreithlon neu smyglo). Honnir bod John wedi creu darn cyfrinach rhwng y ddau fel modd o ddianc. Mae’r amddiffynfa diweddarach y Salthouse ychwanegu at y dirgelwch am ymddygiad anghyfreithlon John.

Astudiaethau archeolegol, fodd bynnag, datgelodd yr hanes gwir: Datblygwyd Salthouse yn ystod canol yr 16eg ganrif i mewn i strwythur diwydiannol tair uned brosesu dŵr halen tan ddiwedd y 17eg ganrif. Dim tystiolaeth o daith cudd Daethpwyd o hyd ac mae’r esboniad mwy tebygol am y amddiffynfa yr adeilad yw gwarchod yr halen, nwydd gwerthfawr iawn yn y dyddiau hynny!