Chwilio
Nodwch o leiaf 3 chymeriad.
gwarchodfa-coed-cwm-ivy-a-betty-church

Gwarchodfa Coed Cwm Ivy a Betty Church

Mae’r warchodfa hon yn ffurfio rhan o SoDdGA Cors, Twyni a Thwr Cwm Ivy. Ceir dwy ran i’r warchodfa: ardal o goetir a thir glas a chwarel galchfaen fechan. Rhwng y ddwy ceir coetir a thŷ preifat, ond mae llwybr cyhoeddus yn eu cysylltu.

Y lle perffaith i ddarganfod blodau gwyllt fel cennin Pedr, clychau’r gog ac eirlysiau yw’r coed ynn llydanddail hynafol.