Chwilio
Nodwch o leiaf 3 chymeriad.
am-ffermio-ar-gwyr

Am ffermio ar Gŵyr

Ar hyd y canrifoedd, mae ffermio wedi chwarae rôl bwysig wrth lunio tirwedd Gŵyr gan greu’r lle sydd mor hoff gan frodorion ac ymwelwyr heddiw.

Yn wahanol i lawer o lefydd eraill yn y DU, yn anaml y bydd arfordir deheuol Gŵyr yn profi barrug ar ôl dechrau mis Mai, gan alluogi cnydau megis tatws cynnar Gŵyr i gael eu tyfu ynghyd ag ail gnwd o faip, blodfresych, bresych a llawer o lysiau eraill.

Mae Gŵyr yn enwog am ansawdd a blas ei chig, yn enwedig cig oen ac eidion. Er gwaetha’r hanes diwydiannol a mwyngloddio yn yr ardal yma, cymeriad amaethyddol cryf sydd i fro Gŵyr erioed, cymeriad sydd am barhau’n hir i’r dyfodol er nad yw tyfu llysiau bellach mor eang ag y byddai.

Saesneg