Chwilio
Nodwch o leiaf 3 chymeriad.
ap-gwyr

Cais Dyma’r Gwyr

Gall defnyddwyr ffonau clyfar sy’n trefnu taith gerdded o gwmpas Gŵyr ger Abertawe bellach lawrlwytho ap cerdded arbennig a fydd yn eu harwain o gwmpas y penrhyn trawiadol.

Mae Pen Pyrod, Bae’r Tri Chlogwyn a lleoliadau poblogaidd eraill oll wedi’u cynnwys mewn ap newydd ei ddatblygu o’r enw ‘This is Gower’ sy’n darparu gwybodaeth hawdd ei dilyn am 15 llwybr cerdded o gwmpas y penrhyn.

Wrth ddefnyddio GPS, bydd yr ap hefyd yn dangos darnau sain a lluniau o safleoedd diddorol wrth i ddefnyddiwr yr ap nesáu atynt.

Mae ap blaengar newydd yn un o sawl prosiect sy’n cael eu cynnal gan Bartneriaeth Tirwedd Gŵyr. Gellir ei lawrlwytho am ddim naill ai o siop aps iTunes iOS (Apple) neu siop aps Android Google Play.

Saesneg